Generasi Baru Indonesia Tegal

Tentang Kami

Apa itu GenBI?

GenBI merupakan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia yang telah dideklarasikan dan terbentuk semenjak tanggal 11 November 2011 (11-11-11). GenBI ini tersebar di seluruh PTN wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu GenBI Komisariat IAIN Pekalongan yang berada di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal.

GenBI Komisariat IAIN Pekalongan atau GenBI Tegal mulai hadir di Pekalongan pada tanggal 30 Mei 2018 bersamaan dengan acara pengangkatan Generasi Baru Indonesia oleh Bapak Joni Marsius Pimpinan Bank Indonesia Tegal. Penerima beasiswa merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas IAIN Pekalongan yang meliputi jurusan Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

GenBI Tegal berkolaborasi dengan Bank Indonesia, turut aktif menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan program kerja yang produktif, harapannya GenBI Tegal bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya di Pekalongan.

Logo GenBI Tegal

Logo GenBI Tegal


STRUKTUR ORGANISASI

GENERASI BARU INDONESIA (GENBI) IAIN PEKALONGAN
TAHUN 2019KETUA UMUM       :  Khoirul Anam
KETUA I                   :  Rizki Nur Aziz
KETUA II                  :  M. Hanifuddin
SEKRETARIS          :  Uswatun Hasanah
WA. SEKRETARIS :  Nadyatul Maulida
BENDAHARA          :  Nur Auliyatussa’adah
WA. BENDAHARA :  Saroh Patunnisa

DIVISI KEWIRAUSAHAAN
1.      Arina Risqiana                                  (Koordinator)
2.      Ratna Sari
3.      Dyah Muhayaroh
4.      Fatkhu Nadiah
5.      Umi Hani
6.      Dani Anita
7.      Eva Himatus Sofia

DIVISI PENDIDIKAN
1.      Ayu Permatasari                               (Koordinator)
2.      Irianti Dwi Muslimah
3.      Elok Karenina
4.      Rakhmawati Dewi
5.      Iffah Mufida
6.      Yulia Maulidyawanti
7.      Mausufatul Khasanah

DIVISI KESEHATAN MASYARAKAT
1.      Chaerul Anwar                                 (Koordinator)
2.      Khoirotun Nisak
3.      Siti Naimah
4.      Nilna Khikmah
5.      Eka Abdi Sundari
6.      Siti Umi Hani Amalia
7.      M. Ikhwanul Kirom

DIVISI LINGKUNGAN HIDUP
1.      M. Rofi'u Arzaq                                (Koordinator)
2.      Widya Dwi Utami
3.      Janatul Firda
4.      Nia Riskiana
5.      Sumarni
6.      Dian Rianti
7.      Fiqih Nurul M

DIVISI KERJASAMA
1.      Adib Fajrudin                                   (Koordinator)
2.      Misbakhul Munir
3.      Galuh Diah Pratiwi
4.      Dian Wijayanti
5.      Putri Ayu Mayang
6.      Khoirun Istiqomah
7.      Imaro Sidqi
8.      Nurul Latifah

DIVISI ORGANISASI
1.      Ihya Ulumudin                                  (Koordinator)
2.      Juwarni
3.      Malik Abdul Aziz
4.      Amalia Thofiqoh
5.      Septi Ayu Triten Nina
6.      Nurul Khotibah
7.      M. Abdan Syakuro

Tidak ada komentar:

Posting Komentar